Pensament Polític Postfundacional

Gloria Anzaldúa (1942-2004) va escriure sempre amb la convicció de que li pertocava pensar què signi?cava viure a la frontera: la que separa els Estats Units de Mèxic, la de ser lesbiana i mestissa.

Palacio Avendaño, Martha
Pensament Polític Postfundacional


L’obra d’Abensour mostra la utopia i la democràcia com un element cabdal i d’actualitat, per aproximar-se de manera renovada a la comprensió dels nous moviments socials emergents.

Riba, Jordi
Directora Col·lecció - Laura Llevadot
Pensament Polític Postfundacional

2
EDIC

En Hobbes tots som iguals en les inclinacions fonamentals, fins al punt que no garanteixen per si el respecte a les regles de convivència elementals.

Monserrat, Josep
Directora Col·lecció - Laura Llevadot
Pensament Polític Postfundacional


Aquest llibre proposa una lectura contemporània d'algunes reflexions al voltant del totalitarismes i la llibertat política.

Birulés, Fina
Directora Col·lecció - Laura Llevadot
Pensament Polític Postfundacional


La política, té com a funció buscar consensos i normes generals per resoldre les diferències d’interessos o visions?

Vilar, Gerard
Directora Col·lecció - Laura Llevadot
Pensament Polític Postfundacional


Si alguna cosa defineix la democràcia, per Derrida, és el fet de ser l’únic sistema obert, l’únic capaç de permetre el dret a l’alteritat.

Llevadot, Laura
Directora Col·lecció - Laura Llevadot
Pensament Polític Postfundacional


Les nocions de biopolítica i governamentalitat desenvolupades pel pensador francés Michel Foucault han estat fonamentals per obrir tot un camp d’anàlisi dins la política contemporània.

Jordana Lluch, Ester
Directora Col·lecció - Laura Llevadot
Pensament Polític Postfundacional


Per Badiou, la naturalesa del filosofar és fer sempre un pas més enllà en el si d’un problema que existeix des de sempre.

Riba, Jordi
Directora Col·lecció - Laura Llevadot
Pensament Polític Postfundacional


Pensar una política de la vida, i fer-ho desactivant la lògica del poder, el control i la producció d’una subjectivitat marcada per obligacions i imperatius.

Valls Boix, Juan Evaristo
Directora Col·lecció - Laura Llevadot
Pensament Polític Postfundacional


Darrerament proliferen molts anàlisis que intenten explicar l’aparició de forces polítiques, l’eclosió de líders “anti-establishment” o el desenvolupament de mesures econòmiques “proteccionistes” des del concepte “populisme”.

Gómez Villar, Antonio
Directora Col·lecció - Laura Llevadot
Pensament Polític Postfundacional


Explicar el pensament polític de Jacques Rancière és un acte contradictori. Explicar és, de fet, una acció que sotmet una intel·ligència al camí de coneixement que una altra intel·ligència imposa.

Bassas, Xavier
Directora Col·lecció - Laura Llevadot
Pensament Polític Postfundacional


L’obra del filòsof francès Claude Lefort (1924-2010) és una de les més originals i emergents de l’actual panorama polític internacional.

Straehle, Edgar
Directora Col·lecció - Laura Llevadot
Pensament Polític Postfundacional

1